Veličina pisma

Uzgojno valjane pčele čistih pasmina


Popis uzgojnih udruženja koja su priznala nadležna tijela u skladu s člankom 4. stavkom 3. te nadležnih tijela koja provode uzgojne programe za uzgojno valjane pčele čistih pasmina kako je utvrđeno u članku 7. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) 2016/1012/

Popis udruženja

Udruga uzgajivača slekcioniranih matica pčela Hrvatske

Adresa: Selska cesta 1121 c, 10000 Zagreb http://pubweb.carnet.hr/matica/
Datum priznavanja: 11.03.2005 Datum usklađivanja: 11.07.2019
Naziv pasmine
Geografsko područje
Datum odobrenja
Siva pčela (Apis mellifera carnica)
Hrvatska
25.09.2019