Veličina pisma

Uzgojno valjane ovce čistih pasmina


Popis uzgojnih udruženja koja su priznala nadležna tijela u skladu s člankom 4. stavkom 3. te nadležnih tijela koja provode uzgojne programe za uzgojno valjanih ovaca čistih pasmina kako je utvrđeno u članku 7. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) 2016/1012

Popis udruženja

Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza

Adresa: Ilica 101, 10 000 Zagreb Mob: +385 99 499 1129, +385 91 272 7660 https://www.ovce-koze.hr
Datum priznavanja: 02.06.2009 Datum usklađivanja: 11.07.2019
Naziv pasmine
Geografsko područje
Datum odobrenja
Cigaja
Hrvatska
25.09.2019
Creska ovca
Hrvatska
25.09.2019
Dalmatinska pramenka
Hrvatska
25.09.2019
Dubrovačka ruda
Hrvatska
25.09.2019
Ile de France
Hrvatska
25.09.2019
Istarska ovca
Hrvatska
25.09.2019
Istočno frizijska ovca
Hrvatska
25.09.2019
Krčka ovca
Hrvatska
25.09.2019
Lacaune
Hrvatska
25.09.2019
Lička pramenka
Hrvatska
25.09.2019
Merinolandschaf
Hrvatska
25.09.2019
Paška ovca
Hrvatska
25.09.2019
Rapska ovca
Hrvatska
25.09.2019
Romanovska ovca
Hrvatska
25.09.2019
Solčavsko-jezerska ovca
Hrvatska
25.09.2019
Suffolk
Hrvatska
25.09.2019
Travnička pramenka
Hrvatska
25.09.2019

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Adresa: Vinkovačka cesta 63c, 31000 Osijek Tel: +385 31 815 02
Datum priznavanja: 25.09.2019
Naziv pasmine
Geografsko područje
Datum odobrenja
Assaf
Australski merino
Awassi
Charollais
Comisana
Croyal
Dorper
Kamerunska ovca
Kupreška pramenka
Njemačka crnoglava
Njemačka plavoglava
Quessant
Sardinijska
Texel
Turcana
Berichon du cher
Engleska mliječna ovca
Clun forest