Veličina pisma

Uzgojno valjane koze čistih pasmina


Popis uzgojnih udruženja koja su priznala nadležna tijela u skladu s člankom 4. stavkom 3. te nadležnih tijela koja provode uzgojne programe za uzgojno valjane koze čistih pasmina kako je utvrđeno u članku 7. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) 2016/1012

Popis udruženja

Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza

Adresa: Ilica 101, 10000 Zagreb Mob: +385 99 499 1129, +385 91 272 7660 https://www.ovce-koze.hr
Datum priznavanja: 02.06.2009 Datum usklađivanja: 11.07.2019
Naziv pasmine
Geografsko područje
Datum odobrenja
Burska koza
Hrvatska
25.09.2019
Alpska koza – alpina
Hrvatska
25.09.2019
Hrvatska bijela koza
Hrvatska
25.09.2019
Hrvatska šarena koza
Hrvatska
25.09.2019
Istarska koza
Hrvatska
25.09.2019
Sanska koza
Hrvatska
25.09.2019

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Adresa: Vinkovačka cesta 63c, 31000 Osijek Tel: +385 31 815 02
Datum priznavanja: 25.09.2019
Naziv pasmine
Geografsko područje
Datum odobrenja
Patuljasta koza
Anglonubijska koza