Veličina pisma

Banka gena domaćih životinja Republike Hrvatske


Najbolja strategija zaštite autohtonih pasmina je očuvanje u izvornom okolišu (in situ). Međutim, budući da nije uvijek moguće očuvanje u izvornom staništu u dovoljnoj brojnosti, takvu strategiju trebaju pratiti i drugi pristupi očuvanja koji se izravnije usmjeravaju na određenu pasminu (očuvanje izvan izvornog staništa ili ex-situ). Očuvanje pasmina ex-situ uključuje izradu i provedbu aktivnosti kao što su programi uzgoja u zaštićenim prostorima (ex-situ in-vivo) i/ili pohranjivanjem u banke genetskih resursa za očuvanje biološkog materijala zamrzavanjem (ex-situ in-vitro). Uspostava sustavne pohrane uzoraka u banci gena radi očuvanja što veće biološke raznolikosti je ključna te bi se trebala koristiti kad god je to moguće. S pohranom biološkog materijala potrebno je započeti dovoljno rano, prije nego što je smanjenje biološke raznolikosti uznapredovalo unutar pasmine.

Oba načina očuvanja, očuvanje u izvornom prostoru te izvan izvornog prostora međusobno se ne isključuju i ne smatraju se alternativama. Naprotiv, oni su komplementarni i međusobno povezani, a zajedno povećavaju sigurnost uspješnog očuvanja genoma određene populacije.

Cilj rada

Cilj je istražiti, prikupiti, identificirati, klasificirati i sačuvati genetski materijal pasmina od lokalnog, regionalnog i globalnog značenja Republike Hrvatske.

Ciljevi kriokonzervacije definirani su u skladu s budućom uporabom materijala:

  • podržati populacije koje se čuvaju in vivo
  • rekonstruirati pasminu u slučaju izumiranja ili gubitka značajnog broja životinja
  • očuvati postojeće i utemeljiti nove pasmine/linije u slučaju izumiranja pasmine
  • kao rezerva za brzu izmjenu i/ili preusmjeravanje, evoluciju/selekciju populacija
  • za znanstvena istraživanja

U sklopu Odjela za Banku gena domaćih životinja Križevci pri Ministarstvu poljoprivrede i Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane nalazi se i djeluje laboratorij opremljen opremom za čuvanje genetskog materijala (kriokonzervaciju) i laboratorijskim instrumentima za provođenje molekularnih i drugih laboratorijskih analiza.

Kontakti


Služba za uzgoj kopitara i Banku gena domaćih životinja

Tel: +385 1 3903 192

Nidal Korabi

Tel: +385 1 3903-138

Vesna Orehovački

Tel: +385 99 532 3531 Adresa: Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci

Roman Jelen

Tel: +385 99 532 3530 Adresa: Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci

Dokumenti


Banke gena