Veličina pisma

Metode kontrole proizvodnosti


Postupci i upute za označavanje, kontrolu proizvodnih svojstava i procjenu uzgojnih vrijednosti goveda

Postupci i upute za označavanje, kontrolu proizvodnih svojstava i procjenu uzgojnih vrijednosti ovaca i koza

Postupci i upute za označavanje, kontrolu proizvodnih svojstava i procjenu uzgojnih vrijednosti u svinjogojstvu

Postupci i upute za označavanje i upis podataka u Središnji registar kopitara

Postupci označavanja i kontrolu proizvodnih svojstava izvornih pasmina peradi

Postupci označavanja, kontrole proizvodnih svojstava i procjene uzgojnih vrijednosti matica pčela