Veličina pisma

Uzgojno valjani kopitari čistih pasmina


Popis uzgojnih udruženja koja su priznala nadležna tijela u skladu s člankom 4. stavkom 3. te nadležnih tijela koja provode uzgojne programe za uzgojno valjane kopitare čistih pasmina kako je utvrđeno u članku 7. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) 2016/1012

Popis udruženja

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

Adresa: Jelengradska 13, 44317 Popovača Tel: +385 44 679 138 http://ssuuhh.hr
Datum priznavanja: 23.11.2012 Datum usklađivanja: 27.12.2021
Naziv pasmine
Geografsko područje
Datum odobrenja
Hrvatski hladnokrvnjak
Hrvatska
25.09.2019

Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac

https://www.sshp.hr
Datum priznavanja: 25.04.2005 Datum usklađivanja: 11.07.2019
Naziv pasmine
Geografsko područje
Datum odobrenja
Hrvatski posavac
Hrvatska
25.09.2019

Savez uzgajivača trakenerskih konja Hrvatske “Croat”

Adresa: Val de Lesso 1, 52210 Rovinj Mob: +385 98 368 454 http://croat.hr
Datum priznavanja: 30.03.2006 Datum usklađivanja: 12.12.2019
Naziv pasmine
Geografsko područje
Datum odobrenja
Trakenerski konj
Hrvatska
25.12.2019

Hrvatska udruga uzgajivača športskih konja

Adresa: Ratarna 28, 48260 Križevci Mob: +385 98 374 751 Fax: +385 48 636 068 https://www.huusk.hr/
Datum priznavanja: 11.07.2005 Datum usklađivanja: 11.07.2019
Naziv pasmine
Geografsko područje
Datum odobrenja
Hrvatski športski konj
Hrvatska
25.09.2019

Državna ergela Đakovo i Lipik

Adresa: Augusta Šenoe 45, 31400 Tel: +385 31 813 286 Fax: +385 31 822 530 http://dedl.hr
Datum usklađivanja: 11.07.2019
Naziv pasmine
Geografsko područje
Datum odobrenja
Lipicanac
Hrvatska
25.09.2019

Hrvatska udruga uzgajivača gidran pasmine konja

Adresa: Franje Vidovića bb, 43240 Čazma Mob: +385 98 436 816 https://hugk.hr/
Datum priznavanja: 19.09.2011 Datum usklađivanja: 25.09.2019
Naziv pasmine
Geografsko područje
Datum odobrenja
Gidran
Hrvatska
25.09.2019

Udruga uzgajivača konja hrvatski toplokrvnjak

Adresa: Sv. Petar Orehovec 133, 48267 Orehovec Mob: +385 98 944 5026 http://www.uuht.hr
Datum priznavanja: 23.04.2010 Datum usklađivanja: 11.07.2019
Naziv pasmine
Geografsko područje
Datum odobrenja
Hrvatski toplokrvnjak
Hrvatska
25.09.2019

Viteško alkarsko društvo Sinj

Adresa: Put Petrovca 12, 21230 Sinj Tel: +385 21 821 542, +385 21 821 113 https://www.alka.hr/alkarsko-drustvo
Datum priznavanja: 25.09.2019
Naziv pasmine
Geografsko područje
Datum odobrenja
Alkarski konj
Hrvatska
25.09.2019

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Adresa: Vinkovačka cesta 63c, 31000 Osijek Tel: +385 31 815 02
Datum priznavanja: 25.09.2019
Naziv pasmine
Geografsko područje
Datum odobrenja
Lipicanac
Hrvatska
25.09.2019
Međimurski konj
Hrvatska
25.09.2019
Akhal Teke
Hrvatska
25.09.2019
Američke pasmine (QH, APP, PH)
Hrvatska
25.09.2019
Engleski punokrvnjak
Hrvatska
25.09.2019
Arapski punokrvnjak
Hrvatska
25.09.2019
Haflinger
Hrvatska
25.09.2019
Islandski konj
Hrvatska
25.09.2019
Nonius
Hrvatska
25.09.2019
Shagya Arap
Hrvatska
25.09.2019
Araber
Hrvatska
25.09.2019
Arapski konj
Hrvatska
25.09.2019
Bosansko brdski konj
Hrvatska
25.09.2019
Hrvatski jahaći poni
Hrvatska
25.09.2019
Hrvatski kasač Lipicanac – B knjiga
Hrvatska
25.09.2019
Poni
Hrvatska
25.09.2019
Andaluzijac
Hrvatska
25.09.2019
Angloarap
Hrvatska
25.09.2019
Angloeuropski konj
Hrvatska
25.09.2019
Austrijski toplokrvnjak
Hrvatska
25.09.2019
Bayer
Hrvatska
25.09.2019
Belgijski hladnokrvnjak
Hrvatska
25.09.2019
Belgijski sportski konj
Hrvatska
25.09.2019
Belgijski toplokrvnjak
Hrvatska
25.09.2019
Češki sportski poni
Hrvatska
25.09.2019
Češki toplokrvnjak
Hrvatska
25.09.2019
Danski toplokrvnjak
Hrvatska
25.09.2019
Frizijac
Hrvatska
25.09.2019
Furioso North Star
Hrvatska
25.09.2019
Henoveranac
Hrvatska
25.09.2019
Hessen
Hrvatska
25.09.2019
Holstein
Hrvatska
25.09.2019
Kisberi
Hrvatska
25.09.2019
Konik
Hrvatska
25.09.2019
KWPN
Hrvatska
25.09.2019
Mađarski hladnokrvnjak
Hrvatska
25.09.2019
Mađarski sportski konj
Hrvatska
25.09.2019
Mađarski toplokrvnjak
Hrvatska
25.09.2019
Malopolski Mecklenburger
Hrvatska
25.09.2019
Murgese
Hrvatska
25.09.2019
Nizozemski jahaći konj
Hrvatska
25.09.2019
Njemački jahaći konj
Hrvatska
25.09.2019
Njemački sportski konj
Hrvatska
25.09.2019
Njemački toplokrvnjak
Hrvatska
25.09.2019
Oldenburg
Hrvatska
25.09.2019
Peršeron
Hrvatska
25.09.2019
Pintabian
Hrvatska
25.09.2019
Poljski hladnokrvnjak
Hrvatska
25.09.2019
Rheinlander
Hrvatska
25.09.2019
Sachsen-Anhaltiner
Hrvatska
25.09.2019
Sella Italiano
Hrvatska
25.09.2019
Selle Francais
Hrvatska
25.09.2019
Shetland pony
Hrvatska
25.09.2019
Shire
Hrvatska
25.09.2019
Slovački sportski poni
Hrvatska
25.09.2019
Slovački toplokrvnjak
Hrvatska
25.09.2019
Slovenski toplokrvnjak
Hrvatska
25.09.2019
Švicarski toplokrvnjak
Hrvatska
25.09.2019
Talijanski toplokrvnjak
Hrvatska
25.09.2019
Welsh pony
Hrvatska
25.09.2019
Wesfalen
Hrvatska
25.09.2019
Wiekopol
Hrvatska
25.09.2019
Zangersheide
Hrvatska
25.09.2019
Zweibrücker
Hrvatska
25.09.2019
Istarski magarac
Hrvatska
25.09.2019
Primorsko-dinarski magarac
Hrvatska
25.09.2019
Sjeverno-jadranski magarac
Hrvatska
25.09.2019