Veličina pisma

Uzgojno valjana perad čistih pasmina


Popis uzgojnih udruženja koja su priznala nadležna tijela u skladu s člankom 4. stavkom 3. te nadležnih tijela koja provode uzgojne programe za uzgojno valjanu perad čistih pasmina kako je utvrđeno u članku 7. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) 2016/1012

Popis udruženja

Hrvatski savez uzgajivača izvornih pasmina peradi

Adresa: Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb
Datum priznavanja: 09.11.2016 Datum usklađivanja: 11.07.2019
Naziv pasmine
Geografsko područje
Datum odobrenja
Kokoš hrvatica
Hrvatska
25.09.2019
Zagorski puran
Hrvatska
25.09.2019