Veličina pisma

Sustav nadzora razvrstavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova u RH


Postupak razvrstavanja (kategorizacija i klasifikacija) goveđih, svinjskih i ovčjih trupova odnosno polovica prvenstveno se provodi radi utvrđivanja njihove kakvoće na osnovi stvarne količine mesa u klaonički obrađenom trupu. Navedenim postupcima ocjenjuje se s jedne strane uzgojno proizvodni rad proizvođača životinja za klanje, a s druge strane korištenje tj. namjena te kakvoća i vrijednost mesa dobivena od tih životinja.

Sustav razvrstavanja klaonički obrađenih trupova u velikoj mjeri omogućio je u nacionalnim, kao i u internacionalnim razmjerima, ostvarenje boljeg pregleda trgovine i prometa, stvaranje osnove za objektivno određivanje proizvodnih ciljeva prema stupnjevima vrijednosti klaonički obrađenih životinja, kao i usmjeravanje proizvođača prema zahtjevima tržišta. Istovremeno se povezuje nastojanje za postizanjem poboljšanja kakvoće i unapređenja rentabilnosti proizvodnje te poboljšanja i razvoja određenih pasmina. Sustavi razvrstavanja na taj način zalaze u interesne sfere svih parametara na tržištu, počevši od proizvođača, pa sve do potrošača. U Europskoj Uniji o tome su doneseni posebni propisi koji utvrđuju jedinstvene kriterije za određivanje kategorija i klasa ne samo za svinje nego i za druge životinje (goveda, ovce i dr.) čije se meso najviše koristi u prehrani ljudi.

U Republici Hrvatskoj je u cilju uvođenja jedinstvenih mjerila za objektivno razvrstavanje goveđih trupova, a time i ostvarivanja nužnih uvjeta za reguliranje tržišta goveđeg mesa, objavljen 2004. godine prvi propis u području razvrstavanja koji je uključio sva opća pravila za jedinstveno razvrstavanje goveđih trupova na kategorije, klase i stupnjeve prekrivenosti masnim tkivom (E, U, R, O, P sustav).

Trgovina svinjskim trupovima i polovicama danas se u zemljama Europske Unije i drugim razvijenim zemljama obavlja isključivo na temelju utvrđenih kategorija i klasa. To omogućuje s jedne strane dovoljno precizna podjela svinja prema planiranoj namijeni mesa i s druge strane, razrađene metode i postupci za objektivnu podjelu svinjskih trupova i polovica u kategorije i klase. Metode i postupci koji su danas u primjeni omogućuju vrlo preciznu procjenu udjela mišićnog tkiva (mesa) u svinjskom trupu. Metode su maksimalno objektivizirane i relativno jednostavne za primjenu. Na osnovu stečenih iskustava kroz primjenu sustava razvrstavanja goveđih trupova te donošenjem odgovarajućeg propisa, 2006. godine uspostavljen je i sustav razvrstavanja svinjskih trupova.

Na vrlo sličnim osnovama donošenjem nacionalnog propisa 2010. godine usklađenog sa legislativom Europske Unije, uveden je po prvi puta u Republici Hrvatskoj i sustav razvrstavanja ovčjih trupova. Ovaj sustav od samog početka temeljem obrađenih podataka pokazuje kontinuirani napredak i rast, prije svega u obuhvatu razvrstavanja svih kategorija ovčjih trupova.

Od samog početka provedbe spomenutih sustava razvrstavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova omogućeno je svim korisnicima sustava (klaonice, klasifikatori i dr.) korištenje informatičkih programa (“VETI – KOLK”, “Program za klasifikatore”) prilagođenih kako propisima tako i zahtjevima korisnika, a sve sa ciljem dobivanja objektivnih podataka iz sustava, maksimalnom nepristranošću bilo kojeg od sudionika sustava na iste, olakšanom pripremom i provedbom nadzora razvrstavanja, a što je u konačnici rezultiralo reprezentativnošću podataka koje produciraju spomenuti sustavi.

Kontakti


Odjel za kontrolu sustava razvrstavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova

Tel: +385 48 279 064

Tomislav Anđelić

Krunoslav Koprić

Matej Bolčić

Mladen Pek

Mario Tretinjak

Dokumenti


Poveznice