Veličina pisma

Mlijeko


Stavljanje kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka na tržište u Republici Hrvatskoj u najvećem se dijelu odvija putem otkupa mlijeka, kojim ukupno 32 mljekare otkupljuju mlijeko od primarnih proizvođača. Proizvedene i otkupljene količine mlijeka evidentiraju se jednom mjesečno na način da mljekara dojavljuje otkupljene količine po svakom primarnom proizvođaču. Od početka 2021. godine započeto je i evidentiranje svih količina kravljeg mlijeka prerađenog na gospodarstvu ili prodanog izravnom prodajom na kućnom pragu. Donošenjem Pravilnika o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda u prosincu 2021. godine, omogućeno je bolje i preciznije praćenje ukupnih količina mlijeka proizvedenog u Republici Hrvatskoj, jer se dostava podataka o količinama prerađenima na gospodarstvu ili prodanih izravnom prodajom na kućnom pragu, odnosi i na ovčje i kozje mlijeko. Proizvođačima mlijeka omogućena je dostava podataka poštom, elektroničkom poštom, kao i putem web aplikacije.

U cilju održavanja što većeg broja manjih gospodarstava koja se bave proizvodnjom mlijeka te osiguravanju kontinuiranog otkupa u udaljenijim ruralnim područjima koji se uglavnom odvija putem sabirališta mlijeka, donesen je Program potpore za uređenje sabirališta mlijeka čija provedba započinje u 2022. godini.