Veličina pisma

Označavanje kopitara


Središnji registar kopitara je jedinstvena baza podataka koja sadrži podatke o svim kopitarima koji se drže u Republici Hrvatskoj te o njihovim posjednicima i vlasnicima i sastavni je dio Jedinstvenog registra domaćih životinja (JRDŽ).  Sadrži podatke o izdanim Identifikacijskim dokumentima svakog pojedinog kopitara koji je u bazi upisan pod Jedinstvenim životnim brojem. U Središnjem registru kopitara bilježe se podaci o svakoj promjeni vlasništva kopitara. U bazi se vode podaci o uvozu i unosu kopitara u Republiku Hrvatsku kao i o izvozu i iznosu te njihovim izlučenjima odnosno uginućima i klanjima.

Identifikacija i označavanje kopitara u Republici Hrvatskoj provodi se sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/963.

Do 2008. godine kopitari u Republici Hrvatskoj označavani su, uz osnovno ili primarno označavanje koje je podrazumijevalo dijagramski opis i dodatnom ili sekundarnom metodom označavanja odnosno vrućim paljenim žigom na određenom dijelu tijela. Pojedine pasmine kao što su engleski punokrvnjak, arapski punokrvnjak i hrvatski kasač označavale su se samo osnovnim načinom označavanja, odnosno dijagramskim opisom. Stupanjem na snagu Pravilnika o identifikaciji i registraciji kopitara, kao obvezno označavanje kopitara uvedena je implantacija transpondera (mikročipa). Navedena metoda u pravne propise Republike Hrvatske uvedena je preuzimanjem odredbi regulative Europske unije (EC 504/2008). Pravilnikom o identifikaciji i registraciji kopitara propisano je da svi kopitari rođeni u i nakon 2010. godine, prilikom prve identifikacije moraju biti obvezno označeni implantacijom transpondera.

Označavanje kopitara u Republici Hrvatskoj sastoji se od obveznog označavanja koje obuhvaća implantaciju transpondera i dijagramskog opisa vanjštine, te dodatnog označavanja koje obuhvaća fizičko označavanje vrućim paljenim žigom sukladno uzgojnom programu.

Ždrebad se označava u periodu dok je uz majku, odnosno do dobi od oko 6 mjeseci starosti. Kopitar mora biti označen i imati Identifikacijski dokument najkasnije do 12 – tog mjeseca života i u svakom slučaju prije trajnog napuštanja gospodarstva.

Označavanje kopitara u Republici Hrvatskoj provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i ovlaštene uzgojne organizacije za pojedine pasmine konja.

Identifikacijski dokument kopitara (ID) je trajna isprava za identifikaciju kopitara, a koristi se za utvrđivanje njihova identiteta. Nalazi se kod posjednika kopitara te prati kopitara u prometu ili putovanju i na raspolaganju je ovlaštenoj osobi zbog provođenja uzgojnih ili zdravstvenih mjera, odnosno inspekcijskih ili upravnih nadzora.

Kontakti


Odjel za uzgoj kopitara

Nidal Korabi

Tel: +385 1 3903-138

Ljiljana Husinec

Tel: +385 1 3903 129

Martina Borović

Tel: +385 1 3903 156

Jasna Daud

Tel: +385 1 3903 136

Dokumenti