Veličina pisma

Ovčarstvo i kozarstvo


Ovčarska i kozarska proizvodnja stočarske su grane koje se sve više i više razvijaju u Republici Hrvatskoj, ali na čijem razvoju je i dalje potrebno sustavno raditi. U ovčarstvu i u kozarstvu dominantni proizvodni cilj je proizvodnja mesa, ponajviše janjetine i jaretine, te mlijeka koje se plasira u registrirane sirane ili izravno prerađuje na obiteljskom gospodarstvu. Ovčarska i kozarska proizvodnja uglavnom je organizirana na obiteljskim gospodarstvima različite veličine.

Kao u rijetko kojoj drugoj grani stočarstva, ovčarska i kozarska proizvodnja u dobroj mjeri je pronašla ravnotežu između gospodarskih interesa, zaštite okoliša i udovoljavanju socijalnih zahtjeva.

Odjel za ovčarsku i kozarsku proizvodnju i tržište izrađuje prijedloge propisa za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te provodi i prati provedbu propisa EU u području organizacije tržišta proizvoda ovčarstva i kozarstva, prvenstveno ovčjeg i kozjeg mlijeka i mliječnih proizvoda, ovčjeg i kozjeg mesa te u području zootehnike i trgovanja uzgojno valjanim ovcama i kozama i njihovim genetskim materijalom. Ovlašćuje, prati i sudjeluje u provedbi uzgojnih programa, programima selekcije i genetske izgradnje populacija ovaca i koza te ovlašćuje za rad i prati rad uzgojnih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u provedbi uzgojnih programa.

Surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnim tijelima, pravnim osobama po pitanju edukacije uzgajivača za provedbu zootehničkih mjera u populacijama ovaca i koza; sudjeluje pri izradi posebnih propisa koji se odnose na zaštitu zdravlja i dobrobiti ovaca i koza, unaprjeđivanje reprodukcije ovaca i koza te na sustave kvalitete u sektorima ovčarske i kozarske proizvodnje.

Kontakti


Odjel za ovčarsku i kozarsku proizvodnju i tržište

Tatjana Sinković

Tel: +385 1 3903 153

Jasna Daud

Tel: +385 1 3903 160

Nataša Erceg

Tel: +385 1 3903 128

Matija Hunjak

Tel: +385 1 3903 152