Veličina pisma

Izvještaji


Izvještaji sadrže prikaz podataka o broju domaćih životinja i isporučenim količinama mlijeka upisanih u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) i bazu podataka Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka (SLKM). Podaci su razvrstani po godinama i županijama, općinama i gradovima, a odnose se na brojna stanja domaćih životinja po vrstama te na isporučene količine kravljeg mlijeka.