Veličina pisma

Označavanje svinja


Sustav obveznog označavanja i registracije svinja uspostavljen je na temelju Europskog propisa koji je u potpunosti prenesen u hrvatsko zakonodavstvo. Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (NN 21/20) donosi pravila jedinstvenog označavanja svinja u Republici Hrvatskoj, postupke registracije označenih svinja i registracije premještanja svinja te uspostavu jedinstvene baze podataka. Jedinstveni registar svinja je temeljna baza podataka o svim označenim svinjama u Republici Hrvatskoj, iz koje su vidljivi podaci o provedenom označavanju, uvozu, premještanju, uginuću, klanju i izvozu svinja.

Jedinstveni sustav označavanja podrazumijeva označavanje svake svinje ušnim markicama i/ili tetovirnim brojem. Ušna markica stavlja se na desno uho i na njoj se nalazi Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG) na kojem su svinje rođene. Sve svinje rođene na jednom gospodarstvu označene su istim brojem. Svinje se označavaju najkasnije prije odlaska s gospodarstva na kojem su rođene. Markice moraju biti čitljive tijekom cijelog života svinje, a u slučaju gubitka ušne markice, aplicira se ušna markica s brojem gospodarstva na kojem se svinja nalazi.

Svinje se mogu označavati i tetoviranjem. Tetovirni broj tetovira se u desno uho, najkasnije petnaest dana po prašenju, a sastoji se od dvoslovne oznake HR i maksimalno peteroznamenkaste brojčane oznake. Označavanje svinja provode posjednici kojima je ovaj postupak odobren od strane Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, zatim ovlaštene veterinarske organizacije i veterinarske službe te terenski djelatnici Hrvatske poljoprivredne agencije.

Registar sadrži i podatke o svakom premještanju svinja bilo da se radi o premještanju na novo gospodarstvo, uginuću, odlasku na klanje ili izvozu. Prilikom spomenutih premještanja svinje mora pratiti Putni list kojeg ispunjava posjednik s čijeg se gospodarstva svinje premještaju. Točna i pravovremena prijava svakog premještanja svinja temelj je za točnu i ažurnu bazu podataka o svinjama.

Obveze posjednika svinja

Posjednici su odgovorni za pravilno i pravovremeno označavanje svinja na gospodarstvu Imaju obvezu voditi Registar svinja na gospodarstvu u koji upisuju podatke o svim označenim svinjama kao i podatke o njihovim premještanjima i izlučenjima. Jednom godišnje, svaki posjednik dostavlja u Jedinstveni registar svinja godišnju dojavu o brojnom stanju svinja na svom gospodarstvu.

Često postavljana pitanja


Držim dvije svinje za osobne potrebe, moram li dostaviti godišnju dojavu?
Sva gospodarstva koja drže svinje, bez obzira na broj, moraju dostavljati godišnju dojavu brojnog stanja svinja.
Držim crne slavonske svinje, na koji način mogu poslati godišnju dojavu?
Godišnja dojava odnosi se na sve pasmine svinja, prijavljuje se po kategorijama navedenim na samoj dojavi.
Poslao sam redovitu godišnju dojavu u prosincu, a u međuvremenu se brojno stanje svinja promijenilo, mogu li poslati novu dojavu s novim brojnim stanjem?
Godišnju dojavu brojnog stanja svinja na gospodarstvu moguće je poslati tijekom cijele godine, a obavezno u prosincu. Svaka slijedeća dojava za istu godinu evidentira se kao “dodatna dojava”
Ukoliko držim svinje za potrebe vlastitog domaćinstva moram li voditi evidenciju u Registru svinja na gospodarstvu?
Svaki posjednik svinja obvezan je voditi evidenciju brojnog stanja svinja u RSG bez obzira na tip proizvodnje i broj svinja na gospodarstvu.
Na gospodarstvu su dva posjednika i svaki ima svoje svinje, kako voditi evidenciju u RSG?
Svaki posjednik mora imati svoju Identifikacijsku karticu gospodarstva (IKG) i svoj Registar svinja na gospodarstvu (RSG) u koji upisuje podatke o svojim grlima.
Smijem li i dalje klati svinje na svom gospodarstvu?
Posjednik može klati svinje na gospodarstvu za potrebe vlastitog domaćinstva.
Gdje mogu nabaviti putne listove za svinje?
Putni listovi mogu nabaviti u regionalnim uredima HAPIH-a i ovlaštenim veterinarskim organizacijama. Ukoliko posjednik ima ovlasti za samostalno označavanje, prilikom upisa podataka o odlasku, ima mogućnost ispisa elektronskog putnog lista.
Premještanje svinja?
Svako premještanja svinja s gospodarstva posjednik je dužan prijaviti u JRS i upisati u RSG.
Kako posjednik može sam označavati svinje na svom gospodarstvu?
Posjednik smije označavati svinje na svom gospodarstvu ako je prisustvovao edukaciji za samostalno označavanje svinja i ima Potvrdu o osposobljenosti za samostalno označavanje.
Gdje se moram prijaviti kako bi postao samostalni označavatelj svinja?
Za samostalno označavanje svinja na vlastitom gospodarstvu potrebno je poslati zahtjev na: edukacije.oznacavanje@mps.hr . U zahtjevu treba navesti ime i prezime te Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva – JIBG i serijski broj identifikacijske kartice gospodarstva – IKG.
Kako mogu naručiti ušne makice za označavanje svinja?
Ušne markice za svinje posjednik naručuje elektroničkim preko aplikacije za posjednike ili putem obrasca za narudžbu ušnih markica. U slučaju narudžbe putem obrasca, ispunjeni obrazac narudžbe posjednik mora dostaviti osobno ili putem pošte u regionalni ured HAPIH-a ili u ovlaštenu veterinarsku organizaciju radi upisa podataka u JRS.
Kako mogu upisati godišnju dojavu brojnog stanja svinja na gospodarstvu?
Godišnju dojavu brojnog stanja svinja na gospodarstvu moguće je prijaviti upisom traženih podataka u aplikaciju za posjednike. Pristupni podaci za ulaz u Aplikaciju za posjednike su serijski broj kartice IKG i PIN.
Drugi način je slanjem popunjenog obrasca „Godišnja dojava brojnog stanja svinja na gospodarstvu“ na upis u regionalne urede HAPIH-a ili u ovlaštene veterinarske organizacije. Navedeni obrazac nalazi se unutar „Registra svinja na gospodarstvu“, može se nabaviti u regionalnim uredima HAPIH-a ili u ovlaštenim veterinarskim organizacijama.

Kontakti


Služba za označavanje i registraciju životinja

Nives Božić

Tel: +385 1 3903-171

Gabrijela Grđan Pranić

Tel: +385 1 3903-148

Ksenija Feljan Maroković

Tel: +385 1 3903-150

Dokumenti