Veličina pisma

Svinjogojstvo


Svinjogojska proizvodnja jedna je od najznačajnijih grana poljoprivredne proizvodnje zastupljena gotovo u svim dijelovima zemlje. Izravno utječe na druge grane gospodarstva, posebice na prerađivačku industriju, industriju stočne hrane, preradu i finalizaciju ratarskih proizvoda i preradu nusproizvoda prehrambene industrije.

Važnost svinjogojstva u stočarskoj proizvodnji i ukupnom gospodarstvu Republike Hrvatske proizlazi iz njegove ekonomske i biološke važnosti. Svinjogojska proizvodnja je najvažniji izvor mesa za opskrbu domaćeg tržišta, te ima veliku ulogu u oplemenjivanju ratarskih proizvoda. Biološka važnost svinjogojstva proizlazi iz mogućnosti vrlo dobrog iskorištavanja žitarica, uljarica, ali i nekih nusproizvoda koji nastaju u prehrambenoj industriji, što svinjama daje prednost pred ostalim vrstama domaćih životinja. Također, omogućava zapošljavanje stanovništva te njegovo zadržavanje u ruralnim područjima.

Odjel za svinjogojsku proizvodnju i tržište izrađuje prijedloge propisa za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, provodi i prati provedbu propisa EU u području zootehnike i trgovanja uzgojno valjanim svinjama i njihovim genetskim materijalom te provodi i prati provedbu propisa EU u području organizacije tržišta proizvoda svinjogojstva. Izravno je zadužen za praćenje stanja na domaćem tržištu te predlaganje primjerenih mjera, odnosno izradu i praćenje provedbe programa potpore.

Kontakti


Odjel za svinjogojsku proizvodnju i tržište

Željko Mahnet

Tel: +385 1 3903 130

Nina Karapandža

Tel: +385 1 3903-188