Veličina pisma

Uzgojna udruženja i organizacije


Informacije o provedbi uredbe EU (2016/1012) Europskog parlamenta i Vijeća (Uredba o uzgoju životinja) u Hrvatskoj

U skladu sa člankom 39 (2) (c) Uredbe o uzgoju životinja: Nadležno tijelo određeno u skladu sa člankom 39. stavak 1. sa odgovornošću za obavljanje službenih kontrola za provjeru usklađenosti operatora s pravilima propisanima ovom uredbom, i za obavljanje drugih službenih dužnosti.

Uzgojna udruženja koja vode matične knjige za uzgojno valjane životinje čistih pasmina

  1. Uzgojno valjana goveda čistih pasmina
  2. Uzgojno valjane svinje čistih pasmina
  3. Uzgojno valjane ovce čistih pasmina
  4. Uzgojno valjane koze čistih pasmina
  5. Uzgojno valjani kopitari čistih pasmina

Uzgojne organizacije koje vode uzgojne upisnike za uzgojno valjane hibridne svinje

  1. Uzgojno valjane hibridne svinje

Uzgojna udruženja koja vode matične knjige za uzgojno valjane životinje čistih pasmina priznatih sukladno nacionalnim propisima

  1. Uzgojno valjane pčele čistih pasmina
  2. Uzgojno valjana perad čistih pasmina