Veličina pisma

Otvoren Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Programu potpore za uređenje sabirališta mlijeka

23.05.2022

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 23. svibnja 2022. Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Programu potpore za uređenje sabirališta mlijeka sukladno Pravilniku o provedbi Programa potpore za uređenje sabirališta mlijeka (Narodne novine br. 55/2022).

Potporom se nastoji osigurati opstanak što većeg broja sabirališta mlijeka te tako utjecati na opstanak proizvodnje mlijeka na malim gospodarstvima u ruralnim područjima.

Započelo podnošenje zahtjeva za COVID-19 potpore stočarima i peradarima

05.05.2022

U četvrtak, 5.svibnja 2022. godine, otvoreno je podnošenje zahtjeva za mjere iz programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu i peradarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini, ukupne vrijednosti 36,6 milijuna kuna. Zahtjeve za potporu moguće je podnijeti najkasnije do 25. svibnja 2022. godine.

Objavljen Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

03.12.2021

Pravilnikom je preuzeto europsko zakonodavstvo koje se odnose na obveznu dostavu podataka o ukupnim količinama sirovog kravljeg mlijeka isporučenih u mljekare na području Republike Hrvatske što uključuje i količine koje su isporučili proizvođači iz drugih država članica. Do sada prikupljani podaci o ukupnim količinama sirovog kravljeg mlijeka izraženim u kg prošireni su novim setom podataka koji se odnosi na ukupnu količinu sirovog kravljeg mlijeka iz ekološkog uzgoja te sadržajem masti i bjelančevina u sirovu kravljem mlijeku izraženo kao postotak mase proizvoda. Pravilnikom je potrebno osigurati prikupljanje podataka za izvješćivanje Europske Komisije.

Usvojen Program potpore za uređenje sabirališta mlijeka

26.11.2021

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. studenoga 2021. donijela Odluku o donošenju Programa potpore za uređenje sabirališta mlijeka. Program vrijedan 2 milijuna kuna usmjeren je na objekte u kojima se sabire kravlje, ovčje ili kozje mlijeko od najmanje dva primarna proizvođača a koji su upisani u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

Nova platforma ePosjednik za online vođenje registra svinja na gospodarstvu

08.10.2021

Ministarstvo poljoprivrede je u okviru aktivnosti koje provodi u digitalizaciji poslovnih procesa izradilo aplikaciju ePosjednik za posjednike svinja koja će ubrzati i pojednostavniti ispunjenje obveze vođenja Registra svinja na gospodarstvu.

Uz mogućnost samostalnog upisa podatka kako je propisano pravilnicima o obveznom označavanju i registraciji domaćih životinja, aplikacija sadrži i dodatne mogućnosti vođenja podataka o tovu svinja čime će uzgajivačima svinja biti omogućen sveobuhvatan uvid u njihovu proizvodnju.

Objavljen Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021.

10.03.2021

Od 2021. godine minimalna godišnja isporuka mlijeka povećana je na 4.310 kg. Osim toga, obvezu dojava količina mlijeka imaju i gospodarstva koja izravno prodaju mlijeko, ili prerađuju mlijeko na gospodarstvu te također moraju zadovoljiti minimalnu količinu od 4.310 kg kao uvjet za ostvarivanje proizvodno vezane potpore za krave u proizvodnji mlijeka. Korisnici su dužni prijaviti količine izravno prodanog ili na gospodarstvu prerađenog mlijeka, do 15.-og u mjesecu za prethodni mjesec. Iznimno, za siječanj i veljaču 2021. godine, količine se prijavljuju do 15.-og ožujka.