Veličina pisma

Objavljen Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

03.12.2021

Pravilnikom je preuzeto europsko zakonodavstvo koje se odnose na obveznu dostavu podataka o ukupnim količinama sirovog kravljeg mlijeka isporučenih u mljekare na području Republike Hrvatske što uključuje i količine koje su isporučili proizvođači iz drugih država članica. Do sada prikupljani podaci o ukupnim količinama sirovog kravljeg mlijeka izraženim u kg prošireni su novim setom podataka koji se odnosi na ukupnu količinu sirovog kravljeg mlijeka iz ekološkog uzgoja te sadržajem masti i bjelančevina u sirovu kravljem mlijeku izraženo kao postotak mase proizvoda. Pravilnikom je potrebno osigurati prikupljanje podataka za izvješćivanje Europske Komisije.

Osim preuzimanja odredbi pravne stečevine EU, Pravilnikom se nastoji osigurati prikupljanje podataka o ukupnoj proizvodnji kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka na gospodarstvima u Republici Hrvatskoj. Ovo obuhvaća mlijeko koje se isporučuje u mljekare u RH, mlijeko koje se isporučuje u mljekare u druge države članice, mlijeko koje se izravno prodaje na kućnom pragu ili preko samoposlužnih uređaja te mlijeko koje se prerađuje u registriranim objektima na gospodarstvima na kojima je mlijeko i proizvedeno. Stupanjem na snagu i provedbom ovoga Pravilnika osigurat će se dostupnost podataka o ukupnoj proizvodnji kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka na području RH a koji podaci su značajni za praćenje stanja mljekarskog sektora te provedbu analiza i pripremu potrebnih mjera razvoja i unapređenja ove grane stočarske proizvodnje.