Veličina pisma

Programi potpore sektoru peradarstva i primarnim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

27.04.2022

Cilj ovih Programa je pružanje financijske pomoći odobrenim objektima za klanje peradi, te proizvođačima konzumnih jaja, kao i primarnim proizvođačima u sektoru stočarstva koji nisu uspjeli ostvariti potporu temeljem Programa potpore iz prosinca 2021., a zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19, što je imalo za posljedicu usporavanje ili potpunu obustavu gospodarskih aktivnosti s dugotrajnim i velikim poslovnim poteškoćama uslijed tržnih poremećaja vezanih uz pad potražnje, cijena i konačno prodaje.

Potporama se nastoje sanirati pretrpljeni gubici, osigurati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava i očuvati razina primarne proizvodnje prije pojave bolesti COVID-19, razina zaposlenosti, kao i proizvodnja sirovine za prehrambenu i prerađivačku industriju i spriječiti poremećaj u lancu opskrbe hranom.