Veličina pisma

Uspostava JRDŽ konektora za farme goveda

03.03.2023

Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je informatički sustav za izravno povezivanje Jedinstvenog registra goveda sa sustavima koje koriste farme u svom poslovanju. Sustav omogućuje preuzimanje podataka o teljenjima i prometima goveda iz informatičkih sustava govedarskih farmi u Jedinstveni registar goveda.

Dosadašnja praksa podrazumijevala je obavezan upis podataka u Jedinstveni registar goveda, a farme su uz to podatke upisivale i u informatičke sustave u kojima prate svoje poslovanje. Uključivanjem u novi sustav prestaje potreba za dvostrukim upisom istih podataka te je uzgajivačima goveda značajno olakšan i ubrzan posao na farmama.

Za sve detalje i prijavu za korištenje ove mogućnosti, uzgajivači goveda se mogu obratiti na adresu elektroničke pošte Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane: uprava.stocarstvo@mps.hr