Veličina pisma

Potpora za kupnju steonih junica

04.07.2019

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda, vrijedan 20 milijuna kuna, koji je otvoren do ponedjeljka 08. srpnja 2019. godine.
Potpora za kupovinu steonih junica namijenjena je poljoprivrednicima koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika, a  koji na svom poljoprivrednom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda te ih koriste u proizvodnji mlijeka i koje su evidentirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja. Potpora je namijenjena sufinanciranju troška kupovine minimalno tri grla kategorije steonih junica, dok je iznos potpore ograničen na maksimalnih 30.000,00 kuna po korisniku.

Podsjetimo, proizvođači sirovog mlijeka i teladi za proizvodnju goveđeg mesa posljednje tri godine bili su oštećeni prijetnjom pojave zaraznih bolesti koje su narušile proizvodni potencijal na njihovim poljoprivrednim gospodarstvima. Zbog toga su proizvođači u uzgoju smanjili broj rasplodnog podmlatka namijenjenog obnovi stada, što je zbog već prisutnog poremećaja na tržištu u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda dodatno otežalo njihov položaj.

Ministarstvo poljoprivrede stoga je pripremilo Program potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva koji provodi u trogodišnjem razdoblju (od 2018. do 2020. godine).  Program se sastoji  od dvije mjere „Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda“ i „Potpora za gubitak prihoda u uzgoju rasplodnih junica“. U tri godine provođenja Programa poljoprivrednicima će biti dodijeljeno